контакти

Контакти

Адрес:
Бургас бул. Професор Яким Якимов 35

e-mail:
info@printer.bg

Телефон:
+359 56 844030
+359 88 8348353

FTP:
109.160.26.162

Пишете ни

Вашето съобщение беше изпратено успешно!

Нещо се обърка, пробвайте отново.

„ПРИНТЕР.БГ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0389-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в ПРИНТЕР.БГ ООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на следните основни резутати:
1. повишаване на производствения капацитет;
2. засилване на експортния потенциал на фирмата;
3. разнообразяване асортиментта от продукти на фирмата;
4. намаляване използването на вода и суровини в производствения процес.

Обща стойност: 350 000 лв., от които 208 250 лв. европейско и 36 750 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 05.07.2016г. и е с продължителност 12 месеца.