Продукти

Услуги

При нас няма минимални количества! Печатайте толкова, колкото Ви е нужно. Нашите дигитални технологии осигуряват скорост, качество и цена, които ще Ви впечатлят.

Последни проекти

Само ден преди да отвори врати най-новият ресторант в центъра на Бургас, трябваше да отпечатаме и монтираме графика на стара фрегата върху дървена ламперия.

Вижте още проекти.

портфолио

Защо нас?

Защото сме малък, независим и изключително гъвкав екип с линейна структура и лесна комуникация. Произвеждаме всичко сами в нашата база в Бургас и цените ни са конкуренти. Използваме само качествени материали и постоянно инвестираме в нови технологии, затова сме способни да посрещнем и най-сложните изисквания на нашите клиенти. Бихме работили денонощно за да спазим крайният срок. В Принтер.БГ сме наясно, че обикновено се търси качество, цена и срок, затова предлагаме и трите.

Референции

Контакти

Адрес:
Бургас 8008
бул. "Транспортна" 37

e-mail:
Изпрати E-mail

Телефон:
+359 56 844030
+359 88 8928043

Пишете ни

Вашето съобщение беше изпратено успешно!

Нещо се обърка, пробвайте отново.

„ПРИНТЕР.БГ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0389-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в ПРИНТЕР.БГ ООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на следните основни резутати:
1. повишаване на производствения капацитет;
2. засилване на експортния потенциал на фирмата;
3. разнообразяване асортиментта от продукти на фирмата;
4. намаляване използването на вода и суровини в производствения процес.

Обща стойност: 350 000 лв., от които 208 250 лв. европейско и 36 750 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 05.07.2016г. и е с продължителност 12 месеца.

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: No BG05M9OP001-1.003-0729-C01 - „СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ПРИНТЕР.БГ ЕООД” БЕНЕФИЦИЕНТ: ПРИНТЕР.БГ ЕООД адрес: гр. Бургас, ул.Транспортна, номер 37 e-mail: al@printer.bg тел: 056/ 844 030 Лице за контакт: Александър Танев На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС No 160/01.07.2016г., ПРИНТЕР.БГ ЕООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения Предмет: Доставка на материали за информиране и публичност както следва: 1. Информационна табела – 1 бр. 2. Стикери – 8 бр. Описание на доставката: Доставка на материали за информиране и публичност със следните минимални изисквания: 1. Информационна табела (1 бр.) с размери 50х70 см., пълноцветен печат, на която да бъдат визуализирани: ♦ наименованието на проекта и главната му цел; ♦ емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; ♦ наименованието на съфинансиращия фонд; ♦ общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма; ♦ общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; ♦ начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 2. Стикери (8 бр.) с размери 5х9 см, пълноцветен печат, самозалепващо се фолио, на които да бъдат визуализирани: ♦ номерa на Договорa за безвъзмездна финансова помощ; ♦ емблемата на ЕС; ♦ упоменаването „Европейски съюз“; ♦ наименованието на съфинансиращия фонд; ♦ общото лого за програмен период 2014-2020 г. Проект BG05M9OP001-1.003-0729-C01 - „Създаване на нови работни места в Принтер.БГ ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 1 Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд Всички изработени и доставени материали за информиране и публичност трябва да отговарят на изискванията съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г. и действащото законодателство. Място на доставка: гр. Бургас Срок на изпълнение на поръчката: до 10 календарни дни Прогнозна стойност: 700,00 лв. без ДДС Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на доставката трябва да предоставят ценови предложения на имейл: al@printer.bg Краен срок за подаване на ценови предложения: до 27.10.2016г., 23:59.